Figyelem!

A honlapon található információk semmilyen formában nem tekinthetőek hivatalos ajánlattételnek. A feltüntetett információk kifejezetten tájékoztató jellegűek. Az itt szereplő adatokért, azok pontosságáért a Heftner Group Kft. nem vállal felelősséget! Nem tartozik továbbá felelősséggel azokért a károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, - vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából - keletkeznek. Továbbá nem vállal felelősséget azokért a károkért sem, amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy, egyéb hasonló okból kifolyólag származnak. A weboldalon adatváltoztatás, információ változtatás, visszavonás, aktualizálás előzetes értesítés nélkül is bármikor lehetséges. A weboldalon közzétett információkat, írásokat a Heftner Group Kft. írásos beleegyezése nélkül felhasználni semmilyen formában nem lehet. A regisztrált felhasználók adatait harmadik fél részére semmilyen módon nem adjuk ki, azokat mi titokként kezeljük. Amennyiben Ön megnyitja portálunkat, úgy abban az esetben elfogadja a felsorolt feltételeinket. Amennyiben nem ért egyet az olvasottakkal, úgy abban az esetben ne nyissa meg weboldalunkat!
Köszönjük!